Zepris - opravy kanalizací

Oprava potrubí je mnohdy zátěž pro rozpočet i blízké okolí. Většinou je oprava kanalizace spojena s rámusem sbíječky, dopravním omezením a rozbombardovanou vozovkou. Existuje ovšem i jiná možnost.

Zepris s.r.o. provádí moderní komplexní výstavbu komunikací a inženýrských sítí. Specializací naší firmy jsou opravy kanalizací bezvýkopovou technologií. Zajišťujeme bezvýkopové opravy vodovodního, kanalizačního i plynovodního potrubí. Našich služeb využívají především správy vodárenských společností, firmy, správy obcí a měst. Fungujeme pro celou Českou republiku.

Bezvýkopová technologie – opravy kanalizačními roboty

Bezvýkopové technologie opravy kanalizace jsou vhodné především pro snadnou sanaci potrubí. Prodlužují životnost vodovodního či plynového potrubí o několik dalších let a za minimum nákladů. U sanačních prací se využívá aktivně tzv. kanalizačních robotů, kteří proniknou s potrubní vložkou hluboko pod povrch. Pomocí kanalizačních robotů jsme schopni vyměnit či podložit stávající část potrubí tak, abychom zabránili prosakování vlhkosti a úniku plynu, aniž by byla omezena stávající kapacita potrubí. Jednotlivých technologií pro bezvýkopové opravy kanalizace je několik. Níže jsou uvedeny ty, které používá firma Zepris s.r.o..

Výhody bezvýkopové opravy kanalizace

  • Nenarušujeme vozovku výkopem
  • Úspora nákladů
  • Rychlejší provedení opravy
  • Flexibilní kanalizační roboti
  • Zkušení a certifikovaní pracovníci
  • Profesionální provedení

Compact Pipe – bezvýkopové opravy kanalizací

Tato bezvýkopová technologie opravy kanalizace se používá pro sanační práce. Princip je v tom, že pomocí speciální kladky protáhneme původní potrubí přes průběžnou šachtu. Tato šachta pomůže kanalizaci utěsnit po vnějším obvodu a zabrání tak protékání. Navíc se zpevní samotný vnější obal kanalizace, čímž je její životnost prodloužena o dalších několik let bez nutnosti výměny.

Za dobu naší činnosti v oboru bezvýkopových oprav kanalizací pomocí kanalizačních robotů máme mnoho zkušeností a neméně referencí naší práce. Kompletní přehled našich činností je uveden níže.

Pro bližší informace k jednotlivým opravám kanalizací prosím kontaktujte naše školené pracovníky:

  • Vosková Kateřina - bezvýkopové opravy kanalizací, kanalizační roboti, 734 417 034
  • Brož Martin - bezvýkopové opravy kanalizací, 777 669 351
  • Pažin Jakub - stavbyvedoucí, 776 273 681
  • Kafka Petr - stavbyvedoucí, 775 393 296